بذر نارنج اژدهای پرنده Trifoliate orange

بذر نارنج اژدهای پرنده Trifoliate orange

 نارنج اژدهای پرنده Trifoliate orangeنامهای نارنج اژدهای پرنده به انگلیسی
Trifoliate orange (Poncirrifoliata Japanese bitter-orange,
 hardy orange or Chinese bitter orange.نارنج 3برگ بومی شمال چین و کره می باشد. اولین چیزی که با دیدن میوه آن
جلب توجه می کند بوی بسیار دلنشین این نارنج است که  بسیار معطر می باشد.
تا حدودی به یخبندان و سرما مقاوم است. از دسته مرکبات است ولی برخلاف
دیگر مرکبات همیشه سبز نیست و خزان کننده است.از پرمصرف ترین پایه ها برای مرکبات می باشد.ارقام پیوندی روی پونسیروس 
دارای میوه های زودرس، پرآب با پوستی صاف و نازک بوده و کیفیت خوراکی 
میوه نیز از نظر املاح جامد محلول و اسیدیته کل تقریباً مشابه پایه نارنج است.پونسیروس نسبت به خاکهای شور و آهکی تحملی آسیب پذیر است ولی 
 به اراضی سنگین و با زهکش ضعیف سازگار است.نحوه کاشت بذرهای نارنج پونسیروس:
بذر ها باید برای چهار هفته در دمای 4درجه سانتیگراد قرار داده شوند تا لایه
محافظتی آنها شکسته شود.
بذر را درون کیسه ای پلاستیکی که یک سوم  آنرا با ماسه یا پرلیت خیس
پر کرده ایم می گذاریم و در آنرا شل می بندیم تا بذر ها هم رطوبت  
و هم توانایی تنفس داشته باشند. خیسی ماسه ها باید به گونه ای باشد
که وقتی آنرا مشت می کنیم به هم بچسبد ولی آب از آن نچگد.

بسیار مهم است که حتما در این مدت بذرها همیشه مرطوب بمانند, 
در غیر اینصورت کارمان بی فایده است.

بعد از 4هفته هر بذر را در گلدان جدا کاشته و به مکان پرنور و گرم منتقل می کنیم.هر بسته حاوی هفت عدد بذر