بذر آفتابگردان عروسکی teddy bear sunflower

بذر آفتابگردان عروسکی teddy bear sunflower

آفتابگردان عروسکی teddy bear sunflower


گیاهی است که در گلدان هم پرورش می یابد و همچنین می توان از آن به 
عنوان گل شاخه بریده استفاده کرد.


زمان سبز شدن بذرها
7تا 14 روز در دمای 21تا24 درجه سانتیگراد سبز شدن بذر ها طول می کشد.نحوه کاشت بذرها
کاشت مستقیم توصیه می شود یعنی در جایی که قرار است رشد کند 
از همان اول بذرها همان جا کاشته شوند.
در محیط باز بعد از آخرین یخبندان در عمق یک و نیم سانتی متری زمین کاشته شود.
خاک سبک با زهکشی عالی را می پسندد.


هر بسته حاوی چهار عدد بذر آفتابگردان عروسکی
بذرها تهیه شده از ایالات متحده