بذر درختچه انار زینتی punica granatum

بذر درختچه انار زینتی punica granatum

درختچه انار زینتی punica granatum


روش کاشت بذر درختچه انار زینتی

بذرها را شش ساعت درون آب گرم می خیسانیم و بعد درون گلدان می کاریم 
و درب گلدان را با نایلون کیپ می کنیم تا رطوبت آن از آن خارج نشود و گلدان 
حاوی بذرهای درختچه انار را در گرمترین نقطه اتاق قرار می دهیم. 

هر بسته حاوی هشت عدد بذر
بذرها استحصال شده از گیاه توسط  فروشگاه greener.ir