بذر درختچه بونسای فلفل صورتی schinus molle

بذر درختچه بونسای فلفل صورتی schinus molle

درختچه بونسای فلفل صورتی schinus molle


نامهای فلفل صورتی به انگلیسی
">Peruvian pepper (Schinus molle, also known as American pepper,Peruvian peppertree, escobilla, false pepper, molle
del Peru, pepper tree, peppercorn tree, Californian pepper tree, pirul and Peruvian mastic)درختچه فلفل صورتی یا فلفل پرویی همچنین به نام فلفل آمریکایی نیز نامیده می شود.
درختی همیشه سبز و سریع الرشد بومی مناطق آند کشور پرو.
میوه های آن که مزه ای شبیه به فلفل دارند در پرو برای تهیه شربت 
سرکه و نوشیدنی استفاده می شود.

خواص درختچه فلفل صورتی

از گذشته برای درمان زخمها و عفونت استفاده می شده است. 
همچنین یکی از درمانهای دندان درد نیز بوده است.

کاشت بذرهای درختچه فلفل صورتی
بذرهای فلفل صورتی را 24ساعت در آب گرم می خیسانیم و بعد به عمق نیم سانت در خاک گلدان می کاریم و روی گلدان را با نایلون می بندیم تا رطوبت خاک گلدان حفظ شود. معمولا در دمای 20درجه سانتیگراد 2تا6هفته زمان جوانه زنی طول می کشد.

هر بسته حاوی شش عدد بذر