گیاه منادینیوم ربلوم

گیاه منادینیوم ربلوم

گیاه منادینیوم ربلوم عکس بالا متعلق به گیاه مادری می باشد. 
گیاهی غده دار مقاوم در برابر کم آبی
بسیار مناسب برای پرورش بونسای

به دلیل مقاومت در برابر کم آبی و شرایط سخت نگهداری از
آن راحت و آسان  می باشد. و با گذشت زمان و بزرگتر شدن
این گیاه به ارزش آن افزوده می شود.

عکس بالا گیاه موجود برای فروش می باشد.