بذر درخت جوالدوزک Catalpa bignonioides

بذر درخت جوالدوزک Catalpa bignonioides

بذر درخت جوالدوزک Catalpa bignonioidesنامهای درخت جوالدوزک به انگلیسی:
southern catalpa, cigartree, and Indian-bean-tree درخت برگ پهنی که بومی جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا می باشد.درخت اندازه
متوسط خزان کننده ای که 15تا18 متر ارتفاع  می گیرد. و در حدود یک متر نیز قطر تنه
این درخت رشد  می کند.
 


 به صورت گسترده به عنوان درخت تزیینی کاشته می شود. یکی از زیباترین گلها را
درمیان درختان بومی قاره آمریکا دارد.
 
 علاقه مند به خاک مرطوب و محیط تمام آفتابی می باشد.چوب سخت و محکمی دارد 
و به عنوان حفاظ مزارع مورد استفاه قرار می گیرد.
 


به دلیل شباهت غلاف بذرهای این درخت به جوالدوز در زبان فارسی به این درخت
جوالدوزک می گویند.


نحوه کاشت بذر درخت جوالدوزک

کاشت جوالدوزک از بذر بسیار ساده است بذرها را در عمق دو سانتی خاک کاشته 
و آنرا در محیط با دمای متوسط بین 20 تا 30 درجه قرار داده و خاک گلدان را پیوسته
مرطوب نگه می داریم.
معمولا باید بعد از دو هفته بذرهای جوالدوزک سبز شوند.


هر بسته حاوی هشت عدد بذر  درخت جوالدوزک
بذرها ی تازه استحصال شده توسط فروشگاه