بذر پیچ اشک عروس Antigonon leptopus

بذر پیچ اشک عروس  Antigonon leptopus

بذر پیچ اشک عروس  Antigonon leptopusنامهای پیچ اشک عروس به انگلیسی:
Antigonon leptopus, commonly known as Mexican creeper, coral vine, bee bush (in most Caribbean islands) or San Miguelito vine پیچ همیشه سبز بومی کشور مکزیک می باشد که دارای گلهای صورتی و سفید می باشد با برگهایی به شکل قلب.

 گیاهی سریع الرشد می باشد که به سرعت دیوار یا حصار و نرده ها را می پوشاند و نسبت به گرما و کم آبی مقاوم 
می باشد.  در بعضی منابع جزو دسته بندی گیاهان مهاجم طبقه بندی می شود. به سرما حساس می باشد و باید
این گیاه را از یخبندان دور نگه داشته شود.
 نحوه کاشت بذر پیچ اشک عروسبذرها را زیر لایه نازکی از خاک کاشته و روی گلدان را با نایلون می پوشانیم. دمای مناسب برای سز شدن
بذرها 18 تا 23 درجه سانتیگراد می باشد.
معمولا 21تا 30 روز طول می کشد تا بذرها سب شوند.
هر بسته حاوی چهار عدد بذر پیچ اشک عروس
بذرها تهیه شده از آلمان