بذر ساکولنت تبری Rhombophyllum dolabriforme

بذر ساکولنت تبری  Rhombophyllum dolabriforme

بذر ساکولنت تبری  Rhombophyllum dolabriforme
نامهای  ساکولنت تبری به انگلیسی:
Elkhorn Plant, Hatchet plantساکولنت تبری از خانواده مسمبه ها  با قد حداکثر پنج سانتی متر علاقه مند به نور کامل آفتاب و 
خاک ماسه ای و محیطی که هوای آن در گردش باشد.

 

نحوه کاشت بذر ساکولنت تبریبذرها را روی خاک کاکتوی قرار داده و با نوک انگشت فشار مختصری روی آن می آوریم تا روی خاک مستقر شود 
و سپس روی گلدان  رو با نایلون پوشانده و در جای پرنور و گرم قرار می دهیم.


هر بسته حاوی  هشت عدد  بذر ساکولنت تبری
بذرها تهیه شده از جنوب آفریقا