بذر کاکتوس مهره مرمری Conophytum calculus

بذر کاکتوس مهره مرمری Conophytum calculus

بذر کاکتوس مهره مرمری Conophytum calculusنامهای کاکتوس مهره مرمری به انگلیسی:
Marble Buttons, Cone Plants, Dumplings, Button Plants, Living Pebbles


 
ساکولنت مهره مرمری گیاهی است بومی غرب آفریقای جنوبی و جنوب غرب نامیبیا.در این مناطق آب و هوا  
مدیترانه ای است و در زمستان بارندگی زیاد و در تابستان آب و هوای خشک می باشد.بنابراین گیاهان بومی
این مناطق در زمستان رشد می کنند.بنابراین شرایط زمانی رشد آنها متفاوت از بقیه کاکتوسها و ساکولنتها
می باشد بنابراین باید در گلخانه مکان آنها در جایی متفاوت از بقیه گیاهان باشد.کاکتوس مهره مرمری در تابستان به خواب می رود و برگهایش ریخته و برگهای سال بعدش در پوششی کاغذی
مانند قرار می گیرد.نکته جالب در مورد این کاکتوس این است که در صورت کمبود آب چروکهایی روی آن نمایان می شود بسته
به شرایط آب و هوایی در تابستان بهتر است هفته ای یک بار آبیاری شود و در پاییز و زمستان به دو تا سه 
هفته ای یک بار کاهش پیدا کند البته این بستگی به دما و رطوبت هوا دارد.

احتیاج به نور فراوان دارد.
نحوه کاشت بذر ساکیولنت مهره مرمری

خاک مناسب 2قسمت کمپوست یک قسمت ماسه 1میلی متر یک قسمت پرلیت.
مانند بذر کاکتوسها در روی خاک استرلیزه شده بذرهای استرلیزه شده را مستقر
می کنیم و آنها را مر طوب نگه می داریم.
هر بسته حاوی  پنج  عدد بذر 
بذرها تهیه شده از آفریقای جنوبی